Storsatsning på skog i Västra Götaland

Arena skog är den neutrala Arenan för skogliga ämnen,
i hela Västra Götaland.

Se våra kommande kurser och evenemang

arrow-right

“Genom att stödja kunskapsöverföring mellan forskning, skogsägare och skogsföretag samt etablera forskning utifrån de specifika utmaningar som finns i länet, ska Arena Skog bidra till ökad kompetens hos företagare och offentliggöra ny kunskap i hela länet.”