Insatsområde

Hållbara transporter, infrastruktur & logistik

En god fysisk och digital infrastruktur är grundläggande för landsbygdsföretag. Vi vill därför öppna upp till dialog om hållbara transporter för att ge möjlighet till fortsatt hållbar och ekonomisk utveckling inom området. Genom utveckling av det finmaskiga vägnätet i Västra Götaland kan logistiken för skogliga företag underlättas. Dessutom skulle produktion av biodrivmedel från egna sidoströmmar innebära en möjlighet för skogsbranschens vägtransport att bli fossilfri. Tillsammans förbättrar vi transporterna för företag på landsbygden! 

Vilka insatser gör vi?

  • Genom uppbyggandet av en neutral arena kan samverkan mellan skogsbranschen och planerare utökas, vilket sprider kunskap om skogsbranschens behov av fysisk och digital infrastruktur. 
  • Vi kommunicerar med den offentliga sektorn gällande brister och behov när det kommer till transport och infrastruktur. 
  • Vi vill synliggöra lönsamma och fossilfria transporter. 

Du kan påverka

Har du förslag på innehåll och aktiviteter, vill anordna ett seminarium eller kanske samverka på annat sätt? Kontakta oss.