Insatsområde

Nya affärsmöjligheter

Skogens affärsmässiga möjligheter för besöksnäring, rekreation, småskalig träförädling, kolsänka samt livsmedelsförädling kan både ge nya intäkter för skogsägaren och samtidigt bidra till lösningar på utmaningar inom klimatområdet och biologisk mångfald. Nya affärer och samarbeten inom skogsbruket kan skapa högre förädlingsvärde på produkter och tjänster från skogen. Nu startar vi nätverksbyggandet för en långsiktigt bestående arena för skogen och alla dess aktörer. 

Vilka insatser gör vi?

  •  Vi lyfter goda exempel på affärsmöjligheter för ett mångbruk av skogen. 
  •  Vi sammanför skogsägare och andra skogsföretagare med kompetens inom affärsutveckling och innovation. 
  • Vi genomför aktiviteter som webinarier, seminarier, möten samt fält- och studiebesök. 

Du kan påverka

Har du förslag på innehåll och aktiviteter, vill anordna ett seminarium eller kanske samverka på annat sätt? Kontakta oss.