Forskning

Arena Skog genomför odlingsförsök i samarbete med Trees For Me

Hittills är anläggning av två nya odlingsförsök beslutade i Västra Götaland i samarbete med Arena Skog. Som skogsägare kan ni kontakta oss om ni är intresserade av att anlägga ett försök på er mark.

Odlingsförsök med vårtbjörk, tall, gran och lärk

Med odlingsförsök menas att trädslagen planteras i hektarstora områden inom samma hygge. Det finns en lång tradition av odlingsförsök i bland annat contorta och hybridlärk och data därifrån har visat sig vara väldigt användbart.
I detta försök tas ett steg till med röjningsbehandlingar.

Framtid

När alla trädslag inom en lokal har röjts skall en produktionsparcell per röjningsbehandling markeras för långsiktiga studier av effekt av trädslag och röjningsbehandling på produktion.
Produktionsparcellerna sköts med anpassade gallringsprogram och mäts enligt instruktion för långsiktiga fältförsök med ca 5 års intervall.
Försöken kommer naturligtvis också att bli användbara för studier av biodiversitet, kolinbindning, rekreationsvärden mm.

På Silvaboreal kan ni läsa mer om försöken:
www.silvaboreal.com

Trees For Me är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige.
www.treesforme.se