Aktuellt

När midsommar står för dörren, med löften om ljusa nätter och festligheter, påminns vi kanske också om vikten av att ta hand om våra skogsgårdar. Skogsgårdens hälsa är avgörande, inte bara för sommarens njutningar utan även för långsiktig hållbarhet och produktivitet på skogsgården. Sommarstormarna kan föra med sig oväntade prövningar som vindfällen och torka, men med rätt förberedelser minskar du riskerna.
Agroforestry är ett engelskt ord som betyder skogsjordbruk, vilket omfattar jordbruk som kombinerar träd med odling och betesdjur. En gammal metod som man ser återinföras mer och mer i Sverige. Nu har du möjlighet att lära dig mer om ämnet genom ett kostnadsfritt studiebesök.
När vi idag, den 6 juni, firar Sveriges nationaldag, är det en ypperlig tidpunkt att reflektera över en av de mest grundläggande pelarna i vårt lands historia, kultur och ekonomiska välstånd: skogsbruket. Skogen har inte bara format vår nation geografiskt, utan också spelat en central roll i att bygga det Sverige vi känner idag.
Under onsdagen fick en mängd personer inom skogsbranschen möjlighet att besöka SLU:s försökspark i Tönnersjöheden. Temat var ”klimatanpassning i dagens skogsbruk”.
Under onsdagen anordnade Arena Skog ett studiebesök samt workshop på C-G Marinder Skogsförvaltning AB i Ljung. Temat för dagen var affärsutveckling. Vi har samlat en mängd inspirerande bilder från besöket!
Dals Långeds Utvecklingsråd söker material och verktyg till ett projekt, där bland annat arkitektstudenter ska bygga en flytande mötesplats i Dalslands kanal.
Fredagen den 8 mars var det internationella kvinnodagen. Arena Skog arbetar ständigt för jämställdhet, men just denna dag passade vi på att hålla en föreläsning med koppling till det viktiga ämnet.
Skogsbranschen har traditionellt varit en manligt dominerad sektor, men på senare år har det skett en ökad medvetenhet och ansträngningar för att främja jämställdhet. Trots framsteg kvarstår utmaningar som behöver hanteras för att uppnå verklig jämställdhet på arbetsplatsen.
En ny undersökning visar att skogsbruket i Sverige står inför en betydande ökning av rekryteringsbehovet under de kommande åren. Enligt en Demoskopundersökning utförd för Industrirådet ser 48 procent av de tillfrågade inom skogsbruket en ökning av rekryteringsbehovet, medan 36 procent förväntar sig att det kommer att förbli på samma nivå. Totalt behöver branschen rekrytera över 5000 personer, framför allt inom yrken som skogsmaskinförare och skogsvårdare inom röjning.