Artiklar

Idag den 8e februari är det skogens dag. För oss på Arena Skog klappar givetvis hjärtana extra mycket för just skogen. Därför vill vi lyfta några av alla fördelar som den svenska skogen bidrar till.
Skogsbilvägarna i landet har erfarit en betydande försämring under de senaste tre decennierna. En nyligen genomförd nulägesanalys från Skogsstyrelsen pekar på flera faktorer som bidragit till denna nedgång. Däribland ökad belastning från tyngre fordon, bristande underhållsinsatser, ineffektiv samordning och påverkan från klimatförändringarna. Denna utveckling visar på behovet av omfattande åtgärder för att återställa och förstärka vägnätet för skogsbilar. Infrastrukturen är av stor vikt för sektorer som skogsbruk, näringsliv, turism och friluftsliv.
Att forsla bort skogsråvara påverkar skogens växtlighet och hälsa, eftersom viktiga näringsämnen försvinner. För att kompensera förlusten av näring kan man under kontrollerade former återföra aska som utvunnits från skogliga restprodukter. På så sätt gynnas skogens långsiktiga produktionsförmåga och problem som markförsurning motverkas.