En jämställd skogsbransch

Skogsbranschen har traditionellt varit en manligt dominerad sektor, men på senare år har det skett en ökad medvetenhet och ansträngningar för att främja jämställdhet. Trots framsteg kvarstår utmaningar som behöver hanteras för att uppnå verklig jämställdhet på arbetsplatsen.

Arena Skog om jämställdhet

Linnéa Ryrvik är en av Arena Skogs projektdeltagare som bland annat verkar inom insatsområdena Jämställdhet & Arbetsmiljö samt Långsiktig kompetensförsörjning. Områden som i månt och mycket går hand i hand.

– Arena Skog arbetar för att arbetsplatser inom skogssektorn ska bli ännu mer trivsamma, och att fler ska känna sig inkluderade! Det är en fråga om god arbetsmiljö, men det gäller även den långsiktiga kompetensförsörjningen. – säger Arena Skogs Linnéa Ryrvik.

Om branschen ska vara attraktiv och konkurrenskraftig är det av stort vikt att ta jämställdhetsfrågan på allvar. Genom att främja jämställdhet på arbetsplatsen kan man öka mångfalden av idéer, perspektiv och erfarenheter. Det skapar en bredare kompetensbas och kan leda till innovativa lösningar och bättre beslutstagande. Företag och organisationer som är engagerade i jämställdhetsarbete tenderar att vara mer attraktiva för talanger från alla kön. Det ökar möjligheterna att rekrytera och behålla de bästa medarbetarna, som också bidrar till ökad konkurrenskraft. Arbetsplatser med anställda som trivs och stannar kvar har dessutom bättre förutsättningar för att bygga starka team, vilket i sin tur kan ge positiva resultat för produktiviteten och därmed lönsamheten.

Kvinnlig trädfällare

Maxine Lindin arbetar som trädfällare och har många års erfarenhet inom skogsbranschen. Hon konstaterar att det fortfarande finns många fördomar om att det är en bransch för män. Dock vet hon att det finns förutsättningar för förändring.

Redan som ung testade hon på yrket som trädfällare, som hon först var tveksam till. Uppfattningen att en liten tjej inte hade något att göra bland de stora träden, ändrades ganska fort när hon fick förtroende från två före detta kollegor till hennes styvpappa. De gav henne full support och chans att utöva arbetet på riktigt. Sedan den dagen fastnade hon totalt för trädfällningen och tycker än idag att det är det bästa beslut hon tagit.

Sedan 2021 driver Maxine eget bolag och är stolt över vad hon åstadkommit. I framtiden drömmer hon om att kunna anställa ytterligare två tjejer till företaget och därmed fortsätta stärka kvinnors roll inom skogsnäringen.


Maxine Lindin, Trädfällare

Rektor för biologiska yrkeshögskolan

Sofia Hottöfjäll är rektor för utbildningar inom skog, häst och lantbruk på Biologiska yrkeshögskolan. Hon värdesätter jämställdhetsfrågorna högt och poängterar att man inte får glömma bort värdet av praktiska förutsättningar för en mer jämställd arbetsmiljö.

–  Det behöver bli en självklarhet att både tjejer och killar ges möjlighet att vara föräldralediga och hemma för vård av barn, säger Sofia.

Om arbetsgivaren normaliserar och möjliggör vård av barn samt föräldraledighet som en lika förutsättning för alla, läggs grunden för normen även hos de anställda.

En annan fråga som Sofia tycker är viktig är den som gäller utrustning.

–  Kläder behöver anpassas för tjejer. Det är olyckligt när tjejer kommer för att prova ut kläder och det enda de har att välja på är killmodeller. Tjejer behöver kläder som är anpassade för tjejer, för att de ska kunna arbeta i skogen på ett säkert sätt. Bland annat handlar det om att man behöver en annan modell. Killmodellerna blir oftast för vida för en tjej vilket skapar risk för att fastna. Samma sak när det kommer till skyddsskor, hjälmar eller selar till röjsåg. Jag vet att det finns företag som börjat ta fram tjejmodeller, men då måste också våra butiker ta in dom, säger Sofia.

Slutligen nämner hon möjligheten till toalettbesök under en arbetsdag. Att det finns tillgång till toalett vid hyggena anser hon ska vara en självklarhet och att ingen ska behöva bli anvisad till skogen.

Genom att jobba gemensamt kring dessa frågor, är Sofia säker på att branschen kan få till en utvecklig.

– Det är allas vårt ansvar att arbetsmiljön funkar för alla, oavsett kön, avslutar hon.

Insatser för bättre arbetsmiljö inom skogen

En jämställd arbetsplats är en plats där alla medarbetare känner sig respekterade och inkluderade oavsett kön. Genom att bekämpa diskriminering och trakasserier skapas en tryggare arbetsmiljö där medarbetarna kan fokusera på att utföra sitt arbete på bästa möjliga sätt. Under 2024 gör Arena Skog bland annat en satsning på just jargong och arbetsmiljö i samarbete med organisationen ”Sila snacket”. Skogliga företag kan nu anmäla sitt intresse för en kostnadsfri workshop på just deras arbetsplats.

Läs mer om workshopen