Insatsområde

Jämställdhet & Arbetsmiljö

Skogsbranschen har utmaningar med att öka jämlikheten avseende bland annat etnicitet, kön och ålder. För att öka konkurrenskraften och bidra till långsiktig kompetensförsörjning kommer projektet i linje med målen i Agenda 2030 stärka alla människor i deras engagemang, sysselsättning och ägarroll. Frågan berör hela bioekonomin och dess intressenter, både lokalt och regionalt.

Vilka insatser gör vi?

  • Vi etablerar nya samarbeten med utbildningsanordnare för att ge fler människor möjligheter till en karriär i och runt skogen.
  • Vi lyfter goda och inspirerande exempel för att skapa en inkluderande och tillåtande miljö.
  • Vi arbetar, informerar och utbildar för att förbättra arbetsmiljön i skogsbranschen.
  • Vi arbetar specifikt för att stärka kvinnor i deras olika roller i skogsbranschen.

Du kan påverka

Har du förslag på innehåll och aktiviteter, vill anordna ett seminarium eller kanske samverka på annat sätt? Kontakta oss.