Insatsområde

Långsiktig kompetensförsörjning

Vi vill öppna upp för utökad samverkan mellan företag, utbildningsaktörer och offentlig sektor så att arbetstagarnas kompetens kan matchas bättre med skogsbranschens behov. Dessutom kan skogsägarna själva vara i behov av ökad kunskap, som beställarkompetens, att rätt insatser kan beställas vid rätt tidpunkt. Kompetensförsörjningen behöver också kartläggas och analyseras regionalt. Genom att inkludera fler människor med olika kön, etnicitet och ålder berikas branschens kompetens och gör oss redo att möta framtidens utmaningar. 

Vilka insatser gör vi?

  • Kartläggning av kompetensförsörjningen inom bioekonomin i Västra Götaland. 
  • Genom uppbyggandet av en neutral arena öka samverkan mellan skogsbranschen, utbildningsaktörer och offentlig sektor för att anpassa kompetensen efter branschens behov. 
  • Bredda rekryteringsbasen genom att sprida information om utbildningar och anställningstillfällen. 
  • Öka beställarkompetensen hos skogsägare. 
  •  

Du kan påverka

Har du förslag på innehåll och aktiviteter, vill anordna ett seminarium eller kanske samverka på annat sätt? Kontakta oss.