Om oss

Storsatsning på skog i Västra Götaland

Arena skog är ett samverkansprojekt med syfte att skapa en neutral Arena inom skogliga ämnen, i hela Västra Götaland. Arbetet leds av Gröna Klustret Nuntorp tillsammans med SLU, Hushållningssällskapet Västra och Hushållningssällskapet Sjuhärad. Projektet finansieras av Europeiska unionen, Fyrbodal samt Västra Götalandsregionen.

Bakgrund

Västra Götaland är ett av Sveriges skogrikaste län, här finns flest antal sysselsatta i skogsnäringen jämfört med övriga län och branschen omsätter över 35 miljarder kronor per år. Skogen är källan för många produkter och nyttor med stor utvecklingspotential. 

I Västra Götaland är ägandeförhållandena ovanliga då över 80 % av skogsägarna är enskilda personer, som också äger relativt små skogsarealer jämfört med bolagsägda skogar i andra delar av landet. Sammantaget finns både särskilda utmaningar och möjligheter för ett hållbart skogsbruk i Västra Götaland. Det gäller för skogsägare och andra att välja rätt lösningar för hållbar affärsutveckling på kort och lång sikt.

Stödja kunskapsöverföring och forskning i Västra Götaland

Genom att stödja kunskapsöverföring mellan forskning, skogsägare och skogsföretag men också etablera forskning utifrån de specifika utmaningar som finns i länet, ska satsningen både höja kunskaper hos företagare och skapa ny kunskap. I satsningen ingår bland annat att starta upp ett större årligt skogsevent i Västra Götaland.

Neutral arena för samverkan kring skog och skogliga frågor

Runt skogen kretsar idag flera olika intressen och utvecklingsprocesser. Här finns bland annat den gröna omställningen för att fasa ut fossilt baserade råvaror som ger helt nya möjligheter. Här finns också flera målkonflikter där intressen ställs mot varandra. 

Enskilda skogsägare och små skogsföretag i Västra Götaland är helt nödvändiga för utvecklingsarbetet. Det är skogsägaren som till slut ska fatta besluten om sin skog och till vad och hur den ska användas. I Arena Skog är fokus på skogsägare och företag nära knutna till dessa. I detta sammanhang är det också av betydelse att Arena Skog kommer att utgöra en neutral part – utan egna affärsmässiga intressen i skogen.

Framtidsvision

Visionen för Projektet Arena Skog är att etablera en arena för skogsfrågor i Västra Götaland. Genom en ny arena för befintliga företag och organisationer strävar vi efter att utveckla skogsägandet och skogsmarkens användning. 

Vi vill öka kunskapen hos målgrupperna om skogens utmaningar för forsknings- och utbildningsaktörer. På längre sikt siktar vi på att skapa ett mer konkurrenskraftigt skogsbruk, högre förädlingsvärde och utveckling av den skogliga cirkulära bioekonomin inom regionen men också nationellt. 

Efter projektets slut ser vi en bestående arena som främjar ett högre nyttjande av den potential som finns inom bioekonomin idag.