Insatsområde

Hållbart skogsbruk

Skogsbränder, skadeangrepp och behovet av att bevara biologisk mångfald har skapat nya utmaningar för skogsbranschen. Samtidigt öppnar förändringar dörrar till nya affärsmöjligheter och tillväxt. Ett hållbart skogsbruk innebär på samma gång lönsamma företag, att skogens nyttor tillgängliggörs och att naturens värden synliggörs. En strukturerad dialog behövs för att hantera dessa utmaningar och sammanföra olika perspektiv på skogen. Genom detta kan utveckling främjas, företagens konkurrenskraft stärkas och samhällets intressen tillgodoses. Det finns en betydande mängd ny kunskap tillgänglig och det är viktigt att fortsätta skapa och dela den för att möta framtidens krav och möjligheter inom skogsbranschen.

Vilka insatser gör vi?

  • Vi informerar om hållbara metoder och arbetssätt för skogsskötsel.
  • Vi sammanför forskare, intresseorganisationer, rådgivare och myndigheter med praktiker för att forskningresultat och andra kunskaper ska bli tillgängliga för länets skogsägare. 

Du kan påverka

Har du förslag på innehåll och aktiviteter, vill anordna ett seminarium eller kanske samverka på annat sätt? Kontakta oss.