Nyheter

Under onsdagen fick en mängd personer inom skogsbranschen möjlighet att besöka SLU:s försökspark i Tönnersjöheden. Temat var ”klimatanpassning i dagens skogsbruk”.
Under onsdagen anordnade Arena Skog ett studiebesök samt workshop på C-G Marinder Skogsförvaltning AB i Ljung. Temat för dagen var affärsutveckling. Vi har samlat en mängd inspirerande bilder från besöket!
Fredagen den 8 mars var det internationella kvinnodagen. Arena Skog arbetar ständigt för jämställdhet, men just denna dag passade vi på att hålla en föreläsning med koppling till det viktiga ämnet.
En ny undersökning visar att skogsbruket i Sverige står inför en betydande ökning av rekryteringsbehovet under de kommande åren. Enligt en Demoskopundersökning utförd för Industrirådet ser 48 procent av de tillfrågade inom skogsbruket en ökning av rekryteringsbehovet, medan 36 procent förväntar sig att det kommer att förbli på samma nivå. Totalt behöver branschen rekrytera över 5000 personer, framför allt inom yrken som skogsmaskinförare och skogsvårdare inom röjning.
Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredning för att granska den nationella skogspolitiken. Syftet är att utveckla en skogspolitik som främjar ett hållbart skogsbruk samt tillväxt av den svenska bioekonomin.
En nyligen genomförd Sifoundersökning, på beställning av Skogssällskapet, uppmärksammar den ökande trenden av svenskarnas intresse för skogsinvesteringar. Inte minst märkbart är det starka engagemanget i Västra Götaland.
Under 2023 har Arena Skog anordnat kostnadsfria seminarium runt om i Västra Götaland, där markägare och andra intressenter har fått lära sig hur man kan förebygga skogsbrand och vad man ska göra om det ändå skulle börja brinna. Föreläsningarna har fått högt betyg och en av dem, som var förlagd i Svenljunga, hade hela 103 deltagare, vilket uppmärksammades i bilagan jord och skog, av Svenljunga Tranemo Tidning.
Arbetar du inom skogsnäringen i Fyrbodal och skulle kunna tänka dig att erbjuda praktikplats och handledarskap? Välkommen till en informationsträff på Nuntorp Gård i Brålanda.
Stort grattis säger vi till David Petree, som blev den lyckliga vinnaren av en traktörpanna i Arena Skogs quiz under Nuntorpsdagarna!