Nyheter

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredning för att granska den nationella skogspolitiken. Syftet är att utveckla en skogspolitik som främjar ett hållbart skogsbruk samt tillväxt av den svenska bioekonomin.
En nyligen genomförd Sifoundersökning, på beställning av Skogssällskapet, uppmärksammar den ökande trenden av svenskarnas intresse för skogsinvesteringar. Inte minst märkbart är det starka engagemanget i Västra Götaland.
Under 2023 har Arena Skog anordnat kostnadsfria seminarium runt om i Västra Götaland, där markägare och andra intressenter har fått lära sig hur man kan förebygga skogsbrand och vad man ska göra om det ändå skulle börja brinna. Föreläsningarna har fått högt betyg och en av dem, som var förlagd i Svenljunga, hade hela 103 deltagare, vilket uppmärksammades i bilagan jord och skog, av Svenljunga Tranemo Tidning.
Arbetar du inom skogsnäringen i Fyrbodal och skulle kunna tänka dig att erbjuda praktikplats och handledarskap? Välkommen till en informationsträff på Nuntorp Gård i Brålanda.
Stort grattis säger vi till David Petree, som blev den lyckliga vinnaren av en traktörpanna i Arena Skogs quiz under Nuntorpsdagarna!
Fram till 3e oktober kan du söka stöd för projekt som bidrar med ökad kunskap och innovativa lösningar för att göra framtidens transportsystem hållbara och resilienta.
Arla ska i samarbete med Säffleföretaget Blue Ocean Closures se över möjligheterna att ta fram en ny typ av kork till sina förpackningar. Om projektet går i linje med förväntningarna ska korken, som är tillverkad av pappersfiber kunna ersätta de plastkorkar som finns idag.
Regeringen har inlett en utredning om förutsättningarna för en ny jakt- och viltvårdsmyndighet. Senast 31 januari 2025 ska beslutet redovisas.