Handledare för skoglig lärlingsutbildning

Arbetar du inom skogsnäringen i Fyrbodal och skulle kunna tänka dig att erbjuda praktikplats och handledarskap? Välkommen till en informationsträff på Nuntorp Gård i Brålanda.

Utifrån en stor efterfrågan från skogsbranschen av en naturbruksutbildning med inriktning skogsvård i Dalsland ser Nuntorpsgymnasiet i samarbete med Arena skog och VSV unite logistics över möjligheterna att eventuellt starta en gymnasial lärlingsutbildning med inriktning skogsvård. En förutsättning för att kunna gå vidare med att skapa en sådan gymnasial ungdomsutbildning är att vi har ett bra kontaktnät med möjliga handledare och praktikplatser för blivande gymnasieelever inom skog i vårt närområde.

Vi vill därför bjuda in till ett informationsmöte där vi pratar om frågorna:

  • Vad innebär det att vara handledare?
  • Vilka möjligheter finns till fortbildning för handledare?
  • Hur går processen till att skapa en lärlingsutbildning i samverkan med företag?
  • Ersättningsnivåer
  • Kan du/ni eventuellt tänka er att vara handledare?
  • Nästa steg i processen

Datum och tid: 8 december, kl. 08:30 – 11:00 (Mingel med kaffe och smörgås från 08.00)

Plats: Huvudbyggnaden Nuntorps Gård, Brålanda. (Konferensrum 2:a våningen)

Anmälan och mer info: linus.iseborn@arenaskog.se, 0760-275 607

Medverkande:
Jeanette Olausson rektor och Caroline Bernhed APL-ansvarig från Nuntorpsgymnasiet
Linus Iseborn projektledare Arena skog
Christina Lundqvist VSV unite logistics