Regeringen tillsätter utredning för att främja hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredning för att granska den nationella skogspolitiken. Syftet är att utveckla en skogspolitik som främjar ett hållbart skogsbruk samt tillväxt av den svenska bioekonomin.

Enligt landsbygdsminister Peter Kullgren utgör skogen och det svenska skogsbruket en strategisk resurs för både klimatet och Sveriges konkurrenskraft. Han understryker vikten av att skapa en balans mellan ekonomiska intressen och miljöhänsyn i skogspolitiken.

Professor emeritus Göran Örlander kommer som särskild utredare  att leda översynen av den nationella skogspolitiken. Utredningen kommer att inkludera en granskning av EU:s skogspolitik och överväga åtgärder för att främja ett långsiktigt hållbart och konkurrenskraftigt skogsbruk samt att stärka näringsfriheten och investeringsviljan inom sektorn.

Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari betonar vikten av att säkerställa tillräcklig tillgång till biomassa för att kunna minska användningen av fossila bränslen. Hon poängterar att ett aktivt skogsbruk med hög tillväxt och användning av förnybara råvaror är avgörande för att uppnå långsiktig klimatnytta.

EU-minister Jessika Roswall framhåller behovet av att stärka det svenska EU-arbetet inom skogsområdet för att påverka lagstiftningen på ett tidigt stadium. Hon understryker Sveriges roll som en aktiv och pådrivande medlem i EU.

Målet med utredningen är att utveckla en ändamålsenlig skogspolitik som främjar ett långsiktigt hållbart konkurrenskraftigt skogsbruk, ökad skoglig tillväxt och en långsiktigt ökad tillgång till hållbar skoglig biomassa för att fullt ut kunna bidra till klimatomställningen samt jobb och tillväxt i hela landet.

Pressträff med landsbygdsminister Peter Kullgren, EU-minister Jessika Roswall och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari om en skogspolitisk utredning. Text samt bildkälla: Regeringen.se