Internationella kvinnodagen

Fredagen den 8 mars var det internationella kvinnodagen. Arena Skog arbetar ständigt för jämställdhet, men just denna dag passade vi på att hålla en föreläsning med koppling till det viktiga ämnet.

”En skogsbransch för alla” var titeln på evenemanget som hölls på Svenljunga naturbrukskola. Nära hundra deltagare fanns på plats, varav majoriteten var studenter från gymnasiet. Besökarna välkomnades av Arena Skogs Linnéa Ryrvik samt rektor Peter Nyman. Första delen av föreläsningen hölls av Jenny Claesson, genusvetare och delägare i företaget Add gender. Jenny gav publiken såväl tankeställare som insikter i hur vi beter och förhåller oss till manligt och kvinnligt inom skogsbranschen. De blev även involverade i olika diskussionsfrågor. Anna Eriksson, virkesinköpaare på Derome, delade sedan med sig av sin resa inom skogliga yrkesroller. Eleverna fick avslutningsvis några nyttiga tips inför arbetssökandet. Arrangemanget fick höga betyg från åskådarna som bland annat uttryckte att det var ett viktigt ämne med bra föreläsare. ”Man fick en tankeställare”, uttryckte en av deltagarna.


Svenljunga naturbrukskola


Linné Ryrvik, Arena Skog samt rektor Peter Nyman


Jenny Claesson, Genusvetare, Add gender


Anna Eriksson, virkesinköpare, Derome