Stort behov av nya rekryteringar inom Sveriges skogsbruk

En ny undersökning visar att skogsbruket i Sverige står inför en betydande ökning av rekryteringsbehovet under de kommande åren. Enligt en Demoskopundersökning utförd för Industrirådet ser 48 procent av de tillfrågade inom skogsbruket en ökning av rekryteringsbehovet, medan 36 procent förväntar sig att det kommer att förbli på samma nivå. Totalt behöver branschen rekrytera över 5000 personer, framför allt inom yrken som skogsmaskinförare och skogsvårdare inom röjning.

Efterfrågade yrkesroller och geografiska behov

De mest efterfrågade yrkesrollerna är skogsmaskinförare och skogsvårdare inom röjning, medan det också finns en efterfrågan på 700 nya planteringsjobb i södra Sverige. Utöver dessa specifika yrken är det även brist på arbetsledare och chefer inom hela landet.

Utmaningar inom kompetensförsörjning

Enligt undersökningen har det blivit allt svårare för skogsbruket att hitta rätt kompetens under de senaste fem åren. Hela 74 procent av de tillfrågade säger att de har märkt av denna utmaning.

Insatser för att möta kompetensbehovet

Kristine Wiklund, expert på arbetsmarknad och kompetensförsörjning på Gröna arbetsgivare, betonar vikten av att fokusera på kompetensförsörjning. Genom olika initiativ och projekt arbetar de aktivt för att underlätta så att företagen kan hitta rätt kompetens. Exempelvis ungdomskommunikation genom ”Jobba Grönt”, Teknikcollege, validering och jämställdhet.

Källa: Gröna.org