Västra Götaland störst intresse för skogsinvesteringar

En nyligen genomförd Sifoundersökning, på beställning av Skogssällskapet, uppmärksammar den ökande trenden av svenskarnas intresse för skogsinvesteringar. Inte minst märkbart är det starka engagemanget i Västra Götaland.

Att intresset för att köpa skog är störst i Västra Götaland kanske inte är så konstigt, då projektet Arena Skog bland annat tagit form utav att länet är just ett av det mest skogsrika i landet. Dessutom består skogsägarna i området av 80% enskilda individer.
Städer som Halmstad, Borås och Uddevalla är utstickande i undersökningen och placerar regionen högst i landet med imponerande 43 procent intresserade invånare.

Calle Nordqvist, vd för Skogssällskapet, välkomnar den höga siffran och understryker vikten av att förstå skogsägandets ansvar och möjligheter. Han påpekar att organisationen var överraskad av det utbredda intresset, vilket indikerar en positiv trend för skogsinvesteringar. För potentiella investerare i Västra Götaland och andra områden betonar Nordqvist vikten av att noggrant överväga sina mål och avsikter med skogsägande. Han påpekar även att, med tanke på de stigande räntorna, är det avgörande att få en realistisk bild av skogens avkastningspotential innan man förhandlar med banken.

Svenskarnas starka intresse för skogsinvesteringar, särskilt i Västra Götaland, pekar mot en lovande utveckling. Med regionens ledande position är det tydligt att fler och fler inser skogens roll som en långsiktig och givande investering. För de som överväger att köpa skog i detta expansiva område, erbjuder möjligheten både ekonomisk tillväxt och en nära koppling till naturen.

Källa: Skogssällskapet

Läs mer