Vinnare Quiz Nuntorpsdagarna 2023

Stort grattis säger vi till David Petree, som blev den lyckliga vinnaren av en traktörpanna i Arena Skogs quiz under Nuntorpsdagarna!

 Facit:

1. I Västra Götaland är ägandeförhållandena av skog ovanliga – hur stor del av skogsägarna är privatpersoner?
80 %

2. Hur stor del av trädstammen skall vara grönkrona på en gran?
Två tredjedelar

3. Vid vilken höjd på skogen bör man överväga slutavverkning istället för gallring?
20 meter

4. Vilken understam av leddjur tillhör gråsuggor?
Kräftdjur

5. Har rovdjurs föda större näringsinnehåll per kilo än växtätares?
Ja, det stämmer

6. Vilken svamp orsakar skogsbruket skador för närmare en miljard per år?
Rotticka

7. I svenska skogar finns inga amerikanska murmeldjur, men vi undrar hur ofta de andas i snitt när de gått i ide?
En gång var sjätte minut

8. Skiljefråga – Hur många tallfrön finns det i glasburken?
1000 st