Studieresa – Klimatanpassning i dagens skogsbruk

Under onsdagen fick en mängd personer inom skogsbranschen möjlighet att besöka SLU:s försökspark i Tönnersjöheden. Temat var ”klimatanpassning i dagens skogsbruk”.
Studieresan gav deltagarna insikter och lärdomar kring alternativ till rena granbestånd. Ett flertal föreläsare från SLU berättade bland annat om snabbväxande lövträd samt effekterna av grot-uttag på trädtillväxt och markförsurning.
 
Under besöket fick deltagarna även ta del av resultaten från forskningsprojektet Trees For Me, som är ett kompetenscentrum med fokus på snabbväxande lövträd för hållbart skogsbruk, material och energi i Sverige.

Föreläsarna bestod av:

  • Urban Nilsson, Professor vid Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU Alnarp
  • Micolaj Lula, Forskare vid Institututionen för sydsvensk skogsvetenskap, SLU, Alnarp
  • Bengt Olsson, Forskare och docent vid Insitutionen för ekologi, SLU, Uppsala
  • Ulf Johansson, tidigare försökparksledare i Tönnersjöheden