Skogen är av stor vikt för Sverige

Idag den 8e februari är det skogens dag. För oss på Arena Skog klappar givetvis hjärtana extra mycket för just skogen. Därför vill vi lyfta några av alla fördelar som den svenska skogen bidrar till.
Skogen bidrar till det svenska samhället på många olika sätt. Bland annat ger den cirka 120 000 människor ett arbete att gå till. Därmed bidrar skogliga jobb till samhällets ekonomi och välfärd, men också till lokal efterfrågan av varor och tjänster.
Skogen ger god hälsa, rekreation och en hållbar framtid!

Källa: Skogsindustrierna