Agroforestry och nötträd

Agroforestry är ett engelskt ord som betyder skogsjordbruk, vilket omfattar jordbruk som kombinerar träd med odling och betesdjur. En gammal metod som man ser återinföras mer och mer i Sverige. Nu har du möjlighet att lära dig mer om ämnet genom ett kostnadsfritt studiebesök.

Baserat på Sveriges bioekonomistrategi uppmanas olika aktörer i samhället till en högre självförsörjningsgrad och ekologisk livsmedelproduktion. Samtidigt ökar medvetenheten och efterfrågan på närproducerad, ekologisk mat. Agroforestry och nötodling har en potential att tillgodose dessa aspekter.

Att odla nötträd är en metod som kan kan uppfylla flera funktioner. Exempelvis ge en flerfaldig skörd i form av virke, nötter, tryffel och inte minst bidra till friska ekosystem. För småskaliga nötträdsodlare kan det dock vara svårt att få ihop kalkylen. Till exempel vilka investeringar som lönar sig samt hur och vart kan man ansöka om stöd. Med de rätta kunskaperna om nötträdets potential är det möjligt att både öka hållbarheten och lönsamheten på sin fastighet.

Intresset samt behovet av att diversifiera skogsbruket med skogsodlingar ökar succesivt och det kan vara svårt att orientera sig och välja rätt inriktning. Att ta del av lärdomar från försöksodlingar i olika testmiljöer kan ge konkreta idéer på hur det fungerar att diversifiera skogsbruket och hur man på ett produktivt och lönsamt sätt kan gynna ekosystemtjänster.

Den 5 september anordnar Arena Skog ett kostnadsfritt studiebesök på Angereds gård i Göteborg. Under dagen får du lära dig mer om agroforestry genom såväl teori som en rundvandring med praktiska exempel i områdets olika testmiljöer. Läs mer och anmäl dig till evenemanget nedan.

Till evenemanget