Aktuellt

Regeringen har beslutat att tillsätta en särskild utredning för att granska den nationella skogspolitiken. Syftet är att utveckla en skogspolitik som främjar ett hållbart skogsbruk samt tillväxt av den svenska bioekonomin.
Idag den 8e februari är det skogens dag. För oss på Arena Skog klappar givetvis hjärtana extra mycket för just skogen. Därför vill vi lyfta några av alla fördelar som den svenska skogen bidrar till.
En nyligen genomförd Sifoundersökning, på beställning av Skogssällskapet, uppmärksammar den ökande trenden av svenskarnas intresse för skogsinvesteringar. Inte minst märkbart är det starka engagemanget i Västra Götaland.
Skogsbilvägarna i landet har erfarit en betydande försämring under de senaste tre decennierna. En nyligen genomförd nulägesanalys från Skogsstyrelsen pekar på flera faktorer som bidragit till denna nedgång. Däribland ökad belastning från tyngre fordon, bristande underhållsinsatser, ineffektiv samordning och påverkan från klimatförändringarna. Denna utveckling visar på behovet av omfattande åtgärder för att återställa och förstärka vägnätet för skogsbilar. Infrastrukturen är av stor vikt för sektorer som skogsbruk, näringsliv, turism och friluftsliv.
Under 2023 har Arena Skog anordnat kostnadsfria seminarium runt om i Västra Götaland, där markägare och andra intressenter har fått lära sig hur man kan förebygga skogsbrand och vad man ska göra om det ändå skulle börja brinna. Föreläsningarna har fått högt betyg och en av dem, som var förlagd i Svenljunga, hade hela 103 deltagare, vilket uppmärksammades i bilagan jord och skog, av Svenljunga Tranemo Tidning.
Att forsla bort skogsråvara påverkar skogens växtlighet och hälsa, eftersom viktiga näringsämnen försvinner. För att kompensera förlusten av näring kan man under kontrollerade former återföra aska som utvunnits från skogliga restprodukter. På så sätt gynnas skogens långsiktiga produktionsförmåga och problem som markförsurning motverkas.
Arbetar du inom skogsnäringen i Fyrbodal och skulle kunna tänka dig att erbjuda praktikplats och handledarskap? Välkommen till en informationsträff på Nuntorp Gård i Brålanda.
Stort grattis säger vi till David Petree, som blev den lyckliga vinnaren av en traktörpanna i Arena Skogs quiz under Nuntorpsdagarna!
Fram till 3e oktober kan du söka stöd för projekt som bidrar med ökad kunskap och innovativa lösningar för att göra framtidens transportsystem hållbara och resilienta.