Skogsvård och sommarhälsa – Viktiga insatser inför midsommar

När midsommar står för dörren, med löften om ljusa nätter och festligheter, påminns vi kanske också om vikten av att ta hand om våra skogsgårdar. Skogsgårdens hälsa är avgörande, inte bara för sommarens njutningar utan även för långsiktig hållbarhet och produktivitet på skogsgården. Sommarstormarna kan föra med sig oväntade prövningar som vindfällen och torka, men med rätt förberedelser minskar du riskerna.

Fördelar med dikning

Att se över skogsdikena är en avgörande åtgärd. Väl underhållna diken höjer inte bara produktionen på fastigheten utan bidrar också till bättre grannsämja genom att låta grannens vatten passera obehindrat. Friska träd med god syretillförsel löper dessutom mindre risk för barkborreangrepp, och en väl dränerad skog står stadigare i stormen.

Barkborre – Skogens osynliga fiende

En enkel skogspromenad kan göra stor skillnad. Genom att inventera skogen och markera barkborreangripna träd med en koordinat i telefonen, kan du snabbt och effektivt vidta åtgärder för att bekämpa dessa skadedjur. Upptäcker du större volymer kan det vara en idé att ta kontakt med din virkesköpare i god tid för att få hjälp med planering och avverkning. Många använder sig då av drönare, då barkborreangrepp tydligast syns när drönaren svävar fram över din skog.

Se bild och artikel:
https://www.slu.se/forskning/kunskapsbank/ekologi/rekordstort-

Skogsbilvägar – Nyckeln till tillgänglighet

Skogsbilvägarna är skogens pulsådror. Regelbundet underhåll, som att sladda vägarna vid regn och slå vägkanterna för bättre sikt, är viktigt för att säkerställa att de alltid är farbara. Detta underlättar inte bara transport av virke utan är också avgörande för säkerhet och räddningsinsatser.

Inventera också vändplanerna, ta med ett måttband och stäm av så attmåtten stämmer med Biometrias senaste standard.

De flesta skogsbilvägarna är klassade, följ länken för att hitta din väg:
https://biometria.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=7054fc98f7bf4b6fbbc2a03cfdb41dec

Skogsvård – Insatser under sommarens alla dagar

Kalla och regniga sommardagar erbjuder utmärkta möjligheter att röja och gallra. Det är också viktigt att komma ihåg färskhetskravet på massaved – manuellt avverkat virke ska ligga vid väg senast sex veckor efter fällning. Röjning av vindfällen är inte bara en fråga om skogsvård utan också om brandsäkerhet, då hinder för brandbilar måste undvikas.

Röjning av vindfällen är inte bara en fråga om skogsvård utan också om brandsäkerhet, då hinder för brandbilar kan undvikas. Glöm inte att ta reda på vilka sortiment som är aktuella att aptera innan du påbörjar arbetet i skogen.

På vår skogskonferens som hålls på Remningstorp den 2-3 oktober berör vi många av utmaningarna och möjligheterna som finns inom skogsbruket 2024, det är ett begränsat antal platser så passa på att anmäla dig och boka boende:
https://event.arenaskog.se/innovativt-skogsbruk-i-vastra-gotaland

Glöm inte den egna hälsan

Mitt i allt arbete är det lätt att glömma bort sig själv. Ta tid för en promenad ner till sjön och njut av en vacker, gallrad skog. Där kan du också hålla utkik efter sommarkantarellerna, som en extra belöning för dina ansträngningar. När vi nu firar midsommar, låt oss göra det med vetskapen om att vi har tagit väl hand om våra skogar. Genom att förena traditioner med ansvar kan vi se fram emot många fler somrar i vår vackra svenska skog.

Glad Midsommar! Önskar vi från Arena Skog

Text:Linus Iseborn, Projektledare Arena Skog