En ny jakt- och viltvårdsmyndighet kan komma att tillsättas

Regeringen har inlett en utredning om förutsättningarna för en ny jakt- och viltvårdsmyndighet. Senast 31 januari 2025 ska beslutet redovisas.

Hur strukturen för en jakt- och viltvårdsmyndighet skulle se ut i form av mandat, styrning och ansvarsfördelning ska utredas. Utredningen ska också säkerställa formerna för hur myndigheten ska nå upp till sitt syfte. Som bland annat är att stödja jakt- och viltvård ur ett hållbart perspektiv, förenkla reglerna kring jakt, se över ansvaret om vapentillstånd samt verifiera bibehållandet av viltarter.

Källa: Regeringen.se